Tag Archives: cách luyện nốt cao

TN #30 : Hát Cao, Thấp Và Vị Trí Thanh Quản.

1640117123 maxresdefault

#VịTríThanhQuảnKhiHát #AnhBảoVocalCoach Vị Trí Thanh Quản Như Thế Nào Khi Hát ? – Trong video sẽ làm rõ nhiều thắc mắc , nhầm lẫn xoay quanh vấn đề ” vị trí thanh quản khi hát”. – Nhiều trường hợp chỉ tham khảo và đọc lý thuyết về Thanh Quản những …

Read More »