Tag Archives: tiền

Hướng dẫn đổi DNS để chặn web đen

1647899009 maxresdefault

Đổi DNS để chặn trang web đen: Chúng ta cũng có thể sử dụng những dãy DNS để chặn những web đen. Bạn đọc có thể tham khảo một số dãy DNS dưới đây: • Norton DNS Preferred DNS Server: 198.153.192.50 Alternate DNS Server: 198.153.194.50 • Open DNS Preferred DNS …

Read More »